Kanalizační přípojka

Webové stránky nabízejí možnost obnovy přípojky nebo její úplné vyhotovení. není nijak zvláště náročná na práci. Náročné není ani spojování potrubí.

V dnešní době je možné najít stavební firmy pomocí internetových stránek. Tuto možnost využívá spoustu lidí. Kanalizační přípojka se vyhotovuje dříve, než se začne objekt dělat do detailů. Kanalizační přípojka se připojuje na veřejnou kanalizaci. Vnitřní kanalizační rozvody jsou rozsáhlé. Nejmenší světlost potrubí je 70.

Odpadní potrubí

Odpadní potrubí, je taková část potrubí, která je od svodného potrubí až po nejvyšší místo, kde je připojeno připojovací zařízení. Kanalizační přípojka má na odpadní potrubí také vliv. Splaškové a dešťové vody musí být svedeny samostatným potrubím.