PR články

PR články by měly být psány poutavě, a čtenáře zaujmout. Měly by upozornit na ty problémy, které vaše firma nebo produkt dokážou řešit, či navodit příjemnou a pozitivní atmosféru. První část by měla čtenáře vtáhnout, a donutit ho přečíst si i zbytek textu.
V druhé části by měly PR články nabídnout řešení problému, či čtenáře dovést k jistým závěrům. Vše by mělo směřovat k tomu, aby lidé chtěli navštívit vaše internetové stránky a dozvědět se o problematice a produktech či službách více informací.

Představení produktu nebo firmy

PR články nenásilně představuje produkt, služby či firmu. Reklama musí být nenásilná, a spíše neviditelná. Charakter je informativní, nebo může být ve vhodných situacích i vtipný. Záleží na konkrétních produktech či službách.