Vyčleňte část svého majetku

Můžete ho totiž lehce využít úplně pro jiný prospěch či jiné účely. Vyčleníte-li určitý díl svého majetku, můžete se stát zakladatelem svěřenského fondu. Záležitost je to poměrně složitá, zdlouhavá, ale naopak může přinést dobré výsledky a zajímavý růst, díky například investičnímu svěření. Nový statut nutně musí obsahovat jméno neboli označení.

Buďte přesní a obezřetní

Na začátku pracujete se spoustou údajů a iniciál, dbejte proto na přesnost a tvořte při jeho zakládání vše podle daných pravidel. Změny jsou velice složité a dokonce i nevratné. Nezapomeňte také označit vyčleněný majetek, který si přejete podstoupit jinému účelu a nakládání s ním. Určete si také správce, svěřenský fond bude jeho rutinou. Ten proto musí být zkušený a solidní. Prověřujte vše.